min7

הכנסת אורחים: בכל שבת המשפחה מארחת כ-18 איש לסעודות השבת. לצורך כך נבחר שולחן מרובע 1.5x1.5 מטרים עם הרחבה עד ארבעה מטרים שאינו חוסם את היציאה לגינה. את השולחן מכנה המעצבת 'שולחן חברתי', שכן כאשר אוכלת בו המשפחה הגרעינית אין בו ראש שולחן.      
לכתבה המלאה