poolranana

חלום ישראלי: סיור בבית ברעננה זוג מרעננה הגשימו את החלום הישראלי ועיצבו את את ביתם החדש באופן שמתאים בדיוק לאורח חיי משפחתם ואהבתם הגדולה לאירוח.
לכתבה המלאה